போராட்டக்காரர்களின் பின்னணியில் ரகசிய சக்திகள்...!

01.08.2022 10:46:40

போராட்டக்காரர்களிடம் இருந்தவை அனைத்தும் திட்டமிட்ட அரசியலே, அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று செயற்பட்ட சக்திகளின் இரகசியங்கள் எல்லாம் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன என்று முன்னாள் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி தெரிவித்துள்ளார்.

ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் மேலும் கருத்துரைக்கையில்,

மூன்று மாதங்களாக நாட்டின் நிர்வாகத்தை இயக்கும் முக்கிய அலுவலகங்களை முடக்கி போராட்டம் செய்வதை அமைதியான போராட்டம் என்று கூறிவிடமுடியாது.

 

பின்னால் நின்று செயற்பட்ட சக்திகளின் இரகசியங்கள்

இவர்களிடம் இருந்தவை அனைத்தும் திட்டமிட்ட அரசியலே, போராட்டக்காரர்களுக்கு பின்னால் நின்று செயற்பட்ட சக்திகளின் இரகசியங்கள் எல்லாம் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன.

இந்த போராட்டக்காரர்கள் ஷங்ரிலா ஹோட்டல், கோல்பேஸ் ஹோட்டல், கிங்ஸ்பெரி ஹோட்டல், துறைமுக நகர், அதிபர் மாளிகை, அலரிமாளிகை மற்றும் அதிபர் செயலகங்களையே கைப்பற்றியிருக்கின்றனர். இவை அனைத்தும் சுற்றுலாத் துறையினர் வந்துபோகின்ற பிரதேசங்களாகும்.

இவ்விடங்களை மறித்து மாதக்கணக்கில் போராட்டம் நடத்தினால், அரச இயந்திரம் இயங்குவதில்லையா? சுற்றுலாத்துறையினர் வருவதில்லையா? இதற்காகத்தான் இவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர்.

அரசின் செயற்பாடு

 

ஜனநாயக செயற்பாடுகள், சிவில் சமூக செயற்பாடுகளுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாதிருக்க வேண்டும், ஆனால் போராட்டக்காரர்கள் முழுக்க முழுக்க சிவில் செயற்பாடுகளை குழப்பிக்கொண்டே இருந்தனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், போராட்டம் செய்வது மற்றும் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுவதெல்லாம் ஜனநாயக செயல்பாடுகளில் அடங்குபவைதான். இதற்காகத்தான், விகாரமாதேவி பூங்கா மற்றும் ஹைட்பார்க் விளையாட்டுத்திடல் போன்ற ஒதுக்குப்புறங்களை அரசாங்கம் போராட்டகாரர்களுக்காக  ஒதுக்கியுள்ளது என சுட்டிக்காட்டினார்.