சித்து மூஸ் வாலாஸின் வாகனத்தில் போலீஸார் சோதனை

30.05.2022 07:45:47

சித்து மூஸ் வாலாஸின் வாகனத்தை மான்சா காவல் நிலையத்தில் போலீஸார் சோதனை செய்து வருகின்றனர். அவர் நேற்று பஞ்சாப் மாநிலம் மான்சா மாவட்டத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.