தமிழகத்திற்கு வரி செலுத்தாத ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைபிடிக்கப்படும்

13.10.2021 14:03:44

கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும், தமிழகத்திற்கு வரி செலுத்தாத ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைபிடிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறியுள்ளார்.