டொலரின் பெறுமதியில் ஏற்பட்ட மாற்றம்..!

01.08.2022 10:00:00

இலங்கை மத்திய வங்கியின் இன்றைய (ஓகஸ்ட் 01 ) நாளுக்கான நாணய மாற்று விகித அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

டொலரின் பெறுமதி

இதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 357 ரூபா 27 சதமாகவும், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 368 ரூபா 50 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, கடந்த வாரம் டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 368 ரூபா 41 சதமாக பதிவாகி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏனைய வெளிநாட்டு நாணயங்களின் பெறுமதி

இதேவேளை, மற்ற வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாயின் பெறுமதியில் சற்று ஏற்ற, இறக்கம் காணப்படுகின்றது.

ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஒன்றின் விற்பனை விலை 450 ரூபா 69 சதமாகவும் அதேசமயம் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 433 ரூபா 31 சதமாக பதிவாகியுள்ளது

யூரோ ஒன்றின் விற்பனை விலை 378 ரூபா 55 சதமாக பதிவாகியுள்ளதுடன் யூரோ ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 363 ரூபா 80 சதமாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.