தெஷார ஜயசிங்கவை நீக்கிய கடிதத்தை உடனடியாக மீள பெறுமாறு ஜனாதிபதி பணிப்புரை

14.01.2022 03:03:33

லிட்ரோ கேஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் தெஷார ஜயசிங்கவை நீக்கிய கடிதத்தை உடனடியாக மீள  பெறுமாறு ஜனாதிபதி  கோட்டாபய ராஜபக்ஷ  தனது அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.